s. M. Berislava Tutić Naše sestre misionarke

s. Berislava

 Rođena je 7. 4. 1951. g. u Novim Šimićima kod Banja Luke. U Družbu je stupila 1. 8. 1969. g. prve redovničke zavjete je položila 25. 8. 1971. g. a doživotne 15. 8. 1976.g. Nakon položenih redovničkih zavjeta započinje svoje školovanje najprije polazi gimnaziju zatim školu za zdravstvenog tehničara gdje stječe zvanje višeg medicinskog laboranta. Nakon toga upisuje Filozofsko teološki institut na Jordanovcu gdje stječe visoko teološko obrazovanje. Nakon 15 godina djelovanja u Derventi prisiljena je izbjeći ratnog stihiji 1992. g. kada spas nalazi u Kući Matici u Zagrebu. Ubrzo odlazi u Altenheim gdje djeluje dvije godine sve do povratka u ratom ispaćenu Bosnu i Hercegovinu. Nakon povratka djeluje u Livnu i tri godine vrši službu provincijalne glavarice. Nastavlja svoje djelovanje u Ljubuškom i kasnije u Livnu u vrtiću sve do odlaska u Bugarsku 2007.g. kada preuzima službu delegate u Plovdivu gdje djeluje i danas.