s. M. Ruža Raič Naše sestre misionarke

s. Ruza

Rođena je u Čapljini 2. 4. 1971. u Družbu je stupila 2003. g. prve redovničke zavjete je položila 2006.g. a doživotne 2011. godine u Splitu. Prvu godinu redovničkog života pomaže u Provincijalnoj kući u Splitu a 2007. godine odlazi u St. Augustin u Njemačku na učenje njemačkog jezika. 2008. godine odlazi u Bugarsku u Plovdiv gdje pomaže u kući. 2009. godine u Orešu pomaže na župi, od 2010 godine u Komatevu se brine za djevojke u internatu. 2012. godine započinje svoju pripremu za misije na Salomonskim Otocima, te u travnju 2013. odlazi na Salomonske Otoke gdje i danas djeluje kao misionarka.