s. M. Stanislava Saćer Naše sestre misionarke

s. Stanislava

Rođena je 1. 03. 1920. g. u mjestu Hižakovec, Gornja Stubica, Hrvatska, od roditelja Jakoba i Katarine r. Osrečak. U Družbu je primljena 16. 11. 1937. g., a 1938. godine još kao kandidatica odlazi u Argentinu. Redovničko odijelo obukla je 24. 03. 1939. Prve redovničke zavjete položila 25. 03. 1940., a doživotne 21. 12. 1943. g.

Nakon položenih redovničkih zavjeta radi u kuhinji škole u Orense,  a zatim u Jose Ingenieros. U siječnju 1943. godine radi u sanatoriju u Rosario, a dvije godine kasnije u Villa Elisi brine o siromasima. Godine 1946. brine o domaćinstvu škole u San Ignacio, a godinu dana kasnije odlazi u provincijalnu kuću u Dock Sud te nakon mjesec dana započinje raditi kao bolničarka. Ovu će službu vršiti  na klinici u Ramos Mejia, zatim u sanatoriju „Doyen“ u Buenos Aires, Avellaneda,  u bolnici Laprida i Ayacucho.