s. M. Stjepanka Pavić Naše sestre misionarke

s. Stjepnaka Pavic

Rođena je 20. 05. 1957. g. u mjestu Vrbovac kod Odžaka u Bosni i Hercegovini, od roditelja Mate i Ruže r. Majić. U Družbu je primljena 5. 08. 1974. g. Kanonski novicijat započela je 14. 08. 1975. Prve redovničke zavjete položila 15. 08. 1977., a doživotne 2. 02. 1983. g. u Argentini.

Položivši prve redovničke zavjete, godinu dana je ostala u Kući matici u Zagrebu, gdje je učila svirati. Krajem srpnja 1978. godine odlazi u Argentinu i tu započinje učenje španjolskog jezika. Nakon toga u Virrey del Pino, Buenos Aires, završava srednjoškolsko obrazovanje i nastavlja učiteljsku školu. Od 1986. odlazi u provincijalnu kuću u Dock Sud i radi kao učiteljica u srednjoj školi, a od 1994. radi kao učiteljica u Rio Turbiu. Početkom veljače 1999. vraća se u Dock Sud gdje preuzima službu ravnateljice u srednjoj školi i odgoj kandidatica Provincije. Godine 2000. preuzima ravnateljstvo srednje škole u Virrey del Pino. Od siječnja 2008. godine, uz učiteljske obveze vrši i službu predstojnice, a od 8. prosinca 2011. službu provincijalne savjetnice.