s. M. Julijana Djaković Naše sestre misionarke

s. Julijana

Rođena je 20. 09. 1956. g. u Gornjoj Borovici, Vareš, u Bosni i Hercegovini, od roditelja Željka i Veronike r. Šimić. U Družbu je primljena 5. 08. 1973. g. Kanonski novicijat započela je 14. 08. 1974. Prve redovničke zavjete položila je 15. 08. 1975., a doživotne 15. 08. 1980. g.

Nakon položenih prvih zavjeta pohađa Katehetski institut u Sarajevu i postiže zvanje katehistice. Potom upisuje studij crkvene glazbe na Glazbenom institutu pri KBF-u u Zagrebu i postaje diplomirani crkveni glazbenik. Nakon uspješno završenog četverogodišnjeg studija vraća se u provincijalnu kuću gdje preuzima službu orguljašice u samostanu, u crkvi sv.Vinka i na župi Stup gdje djeluje i kao katehistica. Istovremeno predaje crkvenu glazbu na Katehetskom institutu sve do 1987. godine kad je poslana na studij misiologije na Papinsko sveučilište Urbaniana u Rimu gdje postiže magisterij iz misijske znanosti. Po završetku studija radi kao orguljašica i katehistica na župama u Presnačama i Banjoj Luci. Godine 1995. odlazi u Bugarsku i djeljuje u župskom apostolatu pomažući malobrojnim sestrama Bugarkama koje su uspjele preživjeti vrijeme komunizma.Vrši i službu tajnice Bugarske delegature. Nakon šest godina se vraća u svoju matičnu provinciju, u Livno, gdje kao orguljašica i katehistica djeluje do sada. U međuvremenu, 2010. godine postaje predstojnica sestraske zajednice u Livnu, a 2013. prva savjetnica i zamjenica provincijalne glavarice Provincije Majke Divne Sarajevo. Voditeljica je misijskog povjerenstva provincije.