s. M. Kristijana Adjuković Naše sestre misionarke

s. Kristijana

Rođena je 27. 08. 1958. g. u Radošiću kod Sinja, Hrvatska, od roditelja Blaža i Luce r. Đipalo. U Družbu je primljena 14. 08. 1975. g. Kanonski novicijat započela je 14. 08. 1976. Prve redovničke zavjete položila je 15. 08. 1978., a doživotne 15. 08. 1983. g.

Svoje milosrdničko poslanje započela je u Hvaru kod otaca franjevaca kao sviračica. U rujnu 1982. nalazila se u Kući matici u Zagrebu i studirala je na Institutu za crkvenu glazbu. Godine 1988. u župi Jelsa preuzela je dužnost katehistice i sviračice, a nakon pet godina tu dužnost nastavlja u Kaštel Starom. Sredinom rujna 1997. godine otišla je u Oreš u Bugarsku. Tamo je također djeluje kao sviračica i katehistica na župi. Nakon deset godina premještena je u Plovdiv – Komatevo i preuzela je dužnost savjetnice i tajnice Delegature. Nakon godine dana vratila se u matičnu Provinciju (Provincija Navještenja Gospodinova – Split). Od srpnja 2008. godine je katehistica i sviračica u župi Makarska, a od kolovoza 2009. u župi Dubrovnik – Boninovo. Od studenoga 2010. godine nalazi se u Župi Srca Isusova u Zadru i djeluje kao vjeroučiteljica, sakristanka i sviračica.