s. Mirjam Radošević Naše sestre misionarke

s. Mirjam

Rođena je 8. 03. 1943. g., rodno mjesto: Mrkopalj, Delnice, Hrvatska od roditelja Dragan i Ema r. Radošević. U Družbu je primljena 20. 09. 1963. g. Redovničko odijelo obukla je 7. 09. 1964. Prve redovničke zavjete položila 8. 09. 1965., a doživotne 2. 02. 1971. godine.

Kao redovnica započinje djelovanje kod otaca franjevaca u Rovinju i pritom pohađa bolničarsku školu, a nakon toga u domu penzionera u Rijeci. Početkom siječnja 1969. odlazi u Dock Sud u Argentinu. Tamo polazi učiteljsku školu u Vireey del Pino, a potom studira na Filozofskom fakultetu u Asunsionu, Paraguay. Od 1978. godine vrši službu provincijalne savjetnice i tajnice u Dock Sudu, Argentina, a kasnije i provincijalne glavarice. U siječnju 1978. g. vraća se u Hrvatsku i djeluje u Riječkoj provinciji. Tu od 1991. godine vrši službu provincijalne glavarice. Šest godina kasnije radi u Ogulinu kao vjeroučiteljica u školi i župi. Nakon umirovljenja, početkom 2004. godine, odlazi u Paragvaj gdje pet godina vrši službu ravnateljice u srednjoj školi. Sredinom mjeseca travnja 2009. godine vraća se u svoju matičnu provinciju (Provincija Majke Dobrog Savjeta – Rijeka). Danas djeluje u župama Sv. Male Terezije i Sv. Nikole u Rijeci.